Theses 

Hodnocení image vybrané firmy/značky – Bc. Simona Goncalves

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Goncalves

Diplomová práce

Hodnocení image vybrané firmy/značky

Review of image of chosen brand

Anotace: Pracuji v oblasti automobilového průmyslu, kde image značky je jedním z nejpřesvědčivějších marketingových nástrojů, dokonce základním stavebním kamenem existence každého autosalonu. Pro psaní mé diplomové práce jsem zvolila téma, ve kterém zhodnotím image značky Hyundai. V teoretické části se zaměřím na rozbor jednotlivých složek firemní identity. Popíši historii značky a její postupný vývoj na českém trhu. Připomenu rivalitu s konkurenční značkou Škoda a upozorním na problémy spojené se image značky. V praktické části se budu věnovat především autorizovanému dealerství Auto KŠV, které prodává vozy Hyundai v chomutovském regionu na kterém ukáži, jak jsou vize a nařízení centrály značky aplikována a dodržována v praxi. Cílem mé práce je komplexní popis brandu a poukázání na skutečnost, že reálné podmínky jsou většinou jiné než představa vedení Hyundai Motor Czech.

Abstract: I work in the automotive industry, where image is one of the most compelling marketing tools, what more, the basic element for existence of a car company. For writing my thesis I´ve chosen a topic, which will evaluate the image of the brand Hyundai. In the theoretical part I will focus on analysing individual components of corporate identity, describe the history of the brand and its gradual development on the Czech trade. Also, I will remain a rivalry with competing Škoda brand and inform about problems associated with the image of the brand of Hyundai. The practical part of my dissertation would be fully focused on authorized dealership KŠV, which sells Hyundai cars in Chomutov region. I will clearly show and describe the differences between the vision of the headquarters marks and what is respected in practice. The aim of my work is a comprehensive description of the brand and to highlight the fact, that real conditions are usually different than the idea of keeping Hyundai Motor Czech.

Klíčová slova: Firemní image, firemní identita, firemní design, firemní kultura, firemní komunikace, firemní strategie, brand building, Corporate image, corporate identity, corporate design, corporate culture, corporate communication, corporate strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz