Bc. Jana Podešvová

Bakalářská práce

Školní připravenost dětí předškolního věku s kochleárním implantátem

School maturity of preschool children with cochlear implant
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o školní připravenosti dětí předškolního věku s kochleárním implantátem. Teoretická část práce je se věnuje obecně problematice sluchu, sluchového postižení a možnostem kompenzace těchto postižení. Dále jsou zde zpracovány informace o kochleární implantaci, o tom, jak implantát pracuje a jak probíhá implantace u dětí. Poslední kapitola teoretické části se věnuje úrovni školní …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the school readiness of preschool children with cochlear implants. The theoretical part deals with general issues of hearing, hearing impairment and means to compensate for these handicaps. They elaborated information on cochlear implantation, about how the implant works and how the implantation in children. The last chapter deals with the level of maturity. There are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta