Theses 

Školní připravenost dětí předškolního věku s kochleárním implantátem – Bc. Jana Podešvová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Podešvová

Bakalářská práce

Školní připravenost dětí předškolního věku s kochleárním implantátem

School maturity of preschool children with cochlear implant

Anotace: Bakalářská práce pojednává o školní připravenosti dětí předškolního věku s kochleárním implantátem. Teoretická část práce je se věnuje obecně problematice sluchu, sluchového postižení a možnostem kompenzace těchto postižení. Dále jsou zde zpracovány informace o kochleární implantaci, o tom, jak implantát pracuje a jak probíhá implantace u dětí. Poslední kapitola teoretické části se věnuje úrovni školní zralosti. Jsou zde objasněny základní pojmy, které tuto úroveň určují.

Abstract: The bachelor thesis discusses the school readiness of preschool children with cochlear implants. The theoretical part deals with general issues of hearing, hearing impairment and means to compensate for these handicaps. They elaborated information on cochlear implantation, about how the implant works and how the implantation in children. The last chapter deals with the level of maturity. There are explained basic concepts that define this level.

Klíčová slova: Kochleární implantát, implantace, sluchové postižení, kompenzační pomůcky, školní zralost. Cochlear implant, implantation, hearing impairment, compensation aids, school readiness.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:54, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz