Mgr. Alena Haitlová

Diplomová práce

Pohybová aktivita a svalová zdatnost žáků 1. stupně základní školy v době postcovidové

Pupils’ Physical Activity and Muscular Condition at Primary School in the Post-Covid-19 Era
Anotace:
Tématem diplomové práce je pohybová aktivita a svalová zdatnost žáků mladšího školního věku v době postcovidové. Cílem práce je shromáždit informace týkající se této problematiky a zjistit úroveň pohybové aktivity žáků ve škole i mimo ni a zároveň prověřit stav jejich svalové zdatnosti po době covidové. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se pohybové aktivity. Zabývá se dále působením …více
Abstract:
This thesis focuses on pupils’ physical activity and muscular condition at primary schooling in the Post-Covid-19 Era. The aim of the thesis is to gather information concerning the topic and find out the level of pupils’ physical activity at school as well as out of school. The purpose is also to study the level of pupils’ muscular condition after the Covid-19 Era. The theoretical part defines key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta