Theses 

Kvalita života pacientů po infarktu myokardu – Bc. Markéta Beranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Beranová

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů po infarktu myokardu

The quality of life of patients after a myocardial infarction

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování kvality života pacientů po prodělaném infarktu myokardu. První, teoretická, část práce je zaměřena na problematiku infarktu myokardu, vznik, léčbu a komplikace. Také je zde část zaměřená na význam kvality života. Druhá část práce se věnuje interpretaci získaných výsledků dotazníkového šetření o hodnocení kvality života pacientů po infarktu myokardu jako celku a na úrovni emocionální, fyzické a sociální. Z průzkumu vyplývá, že větší část pacientů po prodělaném infarktu myokardu hodnotí kvalitu svého života kladně. Konkrétní výsledky šetření jsou prezentovány v tabulkách a grafech.

Abstract: Bachelor thesis is focused on determining the quality of life of patients after myocardial infarction. The first, theoretical part is on myocardial infarction, the formation, treatment and complications. Also there is a part focused on the importance of quality of life. The second part deals with the interpretation of the results of the survey on the global quality of life of patients after myocardial infarction as well as the quality of life at an emotional, physical and social domain. The survey shows that a higher proportion of patients after myocardial infarction evaluate their quality of life positively. Specific results of the survey are presented in tables and graphs.

Klíčová slova: kvalita života, infarkt myokardu, pacient, MacNew quality of lilfe, myocardial infarction, patient, MacNew

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:41, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz