Bc. Boglárka Barnoki

Diplomová práce

Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy

Monetary policy of central banks during
Abstract:
The aim of the thesis is the characterization of monetary policy, central banks and their instruments with a focus on analysis of their actions during the financial crisis. The work consists of three chapters. The first chapters has theoretical character and represents the central banks, their status and funktions, and specifies their instruments to implement monetary policy. The last chapter has analytical …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je charakteristika menovej politiky centrálnych bánk a ich nástrojov so zameraním sa na analýzu ich krokov počas finančnej krízy. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvé kapitoly majú teoretický charakter a predstavujú jednotlivé centrálne banky, ich postavenie a funkcie, a špecifikuje ich nástroje na implementáciu menovej politiky. Posledná kapitola má analytický charakter …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance