Bc. Zdeněk MALÝ

Bakalářská práce

Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska

Social adaptability of the romany family, the conditions and solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje hluboký a informativní pohled na jedno z nejvíce společensky a kulturně diskutovaných témat dnešní doby, a sice {\clqq}Sociální adaptabilita Romské rodiny, podmínky a východiska``, což je i hlavním tématem této práce, na které se dívá z komplexniho úhlu pohledu. Celkově je práce rozdělena do 4 základních částí, první se věnuje teoretické problematice národnostních …více
Abstract:
This bachelor final thesis aims to provide an insightful and informative look into one of the most socially commented on and culturally imbedded topics of modern times, national minorities and {\clqq}Social adaptability of the Roma family, the conditions and solutions``, which is the main topic of this thesis. Difficulties with minorities is a multifaceted and multi-factiorially complex. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2006
Zveřejnit od: 21. 11. 2011
Identifikátor: 1003687

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÝ, Zdeněk. Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.