Bc. Kateřina Břečková

Master's thesis

Středověké sklo z archeologických výzkumů v Opavě

Medieval glass from archaeological excavations in Opava
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá středověkým sklem v Opavě, a to především na základě zpracování nálezů z archeologických výzkumů na lokalitách Masařská 6, Mnišská – Mezi Trhy a Pekařská – Kolářská. Cílem práce je podat ucelený pohled na středověké sklo ve Slezsku a začlenit nálezy skla do kontextu zemí Koruny české. Práce se zabývá také problematikou středověkých skláren a vývojem sklářství …viac
Abstract:
This thesis is focused on evaluation of mediaeval glass from Opava, mainly based on the findings from archaeological excavations in the streets Masařská 6, Pekařská-Kolářská and Mnišská-Mezi Trhy. Its aim is to provide a comprehensive view on the mediaeval glass in Silesia and to classify glass finds in the context of the Czech lands. The thesis also deals with problems of mediaeval glassworks and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta