Bc. Pavel Tůma

Bachelor's thesis

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce: „Alternativní náklady vybraného podniku“ jevýpočet alternativních nákladů podniku Steripak s.r.o. V první úvodníčásti jsou stanovené jednotlivé hypotézy pro zkoumaný podnik. Druhá,teoretická, část je zaměřena na historii, vymezení pojmu, jednotlivé přístupy a výpočty alternativních nákladů s ukázkou oblastí jejich použitelnosti. Třetí, praktická, část Vás seznámí s profilem …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Opportunity costs of chosen company” is the calculation of the opportunity costs of Steripak s.r.o. In the first, introduction part are determined the individual hypotheses. The second, theoretical, part focuses on history, concept specification, individual attitudes and calculations of the opportunity costs along with the demonstration of the areas of their usableness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Management