Mgr. Kateřina Jesenská

Bakalářská práce

Koaliční vládnutí v zemích konsensuální demokracie a severských státech na příkladech Belgie, Nizozemí, Dánska a Švédska

Coalitions in consensual states and northen states for instance Belgium, The Netherlands, Denmark and Sweden
Anotace:
Cílem předkládané práce je analýza koaličního vládnutí na vybraném vzorku zemí konsensuální demokracie a severských států ve druhé polovině 20. století. Práce je rozdělena do tří částí. Obsahem první kapitoly je definování teoretického rámce a charakteristika typů koaličních vlád. V druhé části je pozornost věnována popisu stranických systémů Nizozemska, Belgie, Švédska a Dánska. V poslední části se …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an analysis of coalitions in consensual democracies and northern European states in the second mid of the 20th century. The thesis has three parts. The first part contains theoretical frame and types of coalitions. The second section focuses on the party’s systems of the Netherlands, Belgium, Sweden and Denmark. The last part focuses on coalitions in the select countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Řiháková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií