Ngoc Long Nguyen

Disertační práce

Non-Orthogonal Multiple Access schemes for Next Generation Cellular Networks: System Model and Performance Consideration

Non-Orthogonal Multiple Access schemes for Next Generation Cellular Networks: System Model and Performance Consideration
Anotace:
Disertační práce se zabývá buňkovými sítěmi příští generace, zejména s ohledem na integraci bezdrátových sítí, které používají neortogonální vícenásobný přístup (NOMA) a další pokročilé techniky, jako jsou víceanténové systémy, získávání energie z elektromagnetického záření (EH), zabezpečení fyzické vrstvy (PLS) a satelitní komunikace. Disertační práce nejprve zkoumá model komunikace s více anténami …více
Abstract:
The dissertation deals with next generation cellular networks, especially in regard to the integration of wireless networks which apply non-orthogonal multiple access (NOMA) and other advanced techniques such as multi-antennae, radio frequency energy harvesting (EH), physical layer security (PLS) and satellite communication. Firstly, the dissertation investigates a multi-antenna transmission model …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2021
  • Vedoucí: Jaroslav Zdrálek
  • Oponent: Lukáš Vojtěch, Hakki Gokhan Ilk, Peppino Fazio

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie