Božena PTÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv teploty na funkční stav izolovaných thylakoidních membrán

Temperature impact on functional state of isolated thylakoid membranes
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma vlivu zvýšených teplot na funkčnost fotosyntetického aparátu vyšších rostlin. Experimentální část se zabývá izolací thylakoidních membrán smrku ztepilého a vyhodnocení vlivu zvýšených teplot na thylakoidní membrány pomocí měření fluorescence chlorofylu a (PAM fluorimetr), a stanovení maximální fotochemické účinnosti PSII. Maximální …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to conclude a literature review on the temperature impact on functional state of photosynthetic apparatus of higher plants. The experimental part deals with the isolation of thylakoid membranes of Norway spruce and the evaluation of the effects of elevated temperatures on the thylakoid membranes by measuring the fluorescence of chlorophyll a (PAM fluorimeter) and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČKOVÁ, Božena. Vliv teploty na funkční stav izolovaných thylakoidních membrán. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie