Bc. Michaela Pařilová

Bakalářská práce

Řešení obsahové stránky odborného vzdělávání oboru kosmetické služby

Solution of Content Pages of Teaching Vocational Education Major Beautician
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Úvodem bakalářské práce “ Řešení obsahové stránky odborného vzdělávání oboru kosmetické služby – péče o pleť“ je charakteristika studijního oboru kosmetické služby, který vychází z rámcového vzdělávacího programu, výukové metody, přípravy výuky a hodnocení. Praktická část bakalářské práce se zabývá jednotlivými úkony kosmetického …více
Abstract:
The thesis is divided into theoretical and practical part. At the outset of the thesis "Solution of Content Pages of Teaching Vocational Education Major Beautician - skin care“ is a characterization study program beauty services, which is based on the framework curriculum, teaching methods, teaching preparation and evaluation. The practical part deals with in dividual acts of beauty treatments, cosmetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.