Bc. Martin KYKAL

Diplomová práce

Hodnocení vlivu vzduchové mezery na tepelný režim elektromagnetů pohonů řídících tyčí jaderných reaktorů VVER pro různá konstrukční provedení pohonů

Evaluation of the influence of air interspace on the thermal mode of electromagnets control rod drive of nuclear reactor VVER for different design of the drive.
Anotace:
Práce se zabývá konstrukčním řešením bloku elektromagnetů u lineárních krokových pohonů používaných na jaderných elektrárnách typu VVER1000-V320. Dále se zabývá teplotechnickým výpočtem bloku elektromagnetů za nominálních a havarijních podmínek.
Abstract:
This diploma deals with the design of block of electromagnets linear stepper drive used in nuclear power plants VVER1000- type V320. It also deals with heat-technical calculation of block of electromagnets at nominal and emergency conditions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Zdebor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYKAL, Martin. Hodnocení vlivu vzduchové mezery na tepelný režim elektromagnetů pohonů řídících tyčí jaderných reaktorů VVER pro různá konstrukční provedení pohonů. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní