Lucie Brišová

Bakalářská práce

Marketingová koncepce společnosti Giftisimo

Giftisimo Ltd. Marketingt Concept
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři smysl marketingové koncepce podnikového řízení na příkladu společnosti Giftisimo s.r.o. a pomocí SWOT analýzy zhodnotit současnou pozici této společnosti na trhu, na kterém je geograficky aktivní. Bakalářská práce je rozdělena na 4 části. V úvodní části se na teoretické úrovni zabývám představením marketingové koncepce v kontextu ostatních koncepcí podnikového …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to describe Giftisimo Ltd. marketing concept and to analyse its current market position. The bachelor thesis is divided into 4 parts. The introductory part is considered as a theoretical basis of the thesis. In this part I describe what a marketing conception actually means in the context of other conceptual ways of business management. I also deliver basic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50381