Bc. Hana Kaniová

Master's thesis

Těžba uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu

Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure
Abstract:
Smyslem diplomové práce „Těžba černého uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu“ je vyhodnotit vývoj těžby uhlí na území Ostravského regionu. Především konkretizovat její dopady na socioekonomickou strukturu region. První část je věnována samotné těžbě uhlí, charakteristice a vymezení oblasti. V druhé části jsou posuzovány dopady na těžbu uhlí. Poslední část se zabývá těžebními …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure” is to analyze developement in Ostrava region. The main point is concretization of the impacts on socioeconomic region structure. The first part is dedicated to coal mining, description and definition of the territory. In the second part impacts of coal mining are being assesed. The last …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration