Bc. Hana Kaniová

Diplomová práce

Těžba uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu

Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure
Anotace:
Smyslem diplomové práce „Těžba černého uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu“ je vyhodnotit vývoj těžby uhlí na území Ostravského regionu. Především konkretizovat její dopady na socioekonomickou strukturu region. První část je věnována samotné těžbě uhlí, charakteristice a vymezení oblasti. V druhé části jsou posuzovány dopady na těžbu uhlí. Poslední část se zabývá těžebními …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure” is to analyze developement in Ostrava region. The main point is concretization of the impacts on socioeconomic region structure. The first part is dedicated to coal mining, description and definition of the territory. In the second part impacts of coal mining are being assesed. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa