Mediha Dilara Aktaş

Diplomová práce

Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market

Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into The Czech Market
Anotace:
V dnešním globalizujícím světě je prospěch z komparativních výhod a získávání tržního podílu na spotřebitelských trzích pro podniky mnohem významnější a vedou k jednodušímu zpřístupnění na zahraniční trhy. Tyto firmy však čelí mnoha výzvám v podnikání, jako je například analýza tržního prostředí, analýza konkurence a průmyslu, rozdílné chování spotřebitelů a obchodní překážky na zahraničních trzích …více
Abstract:
In the globalizing world, benefiting from comparative advantages and gaining market share in the consumer markets are getting more significant for the enterprises and lead them to enter foreign markets. However, these firms face many challenges in doing business like analyzing the market environment, competitor and industry analysis, different consumer behaviors and trade barriers in the foreign markets …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78237