Bc. Milena Kühpastová

Diplomová práce

Dopravní výchova na základní škole praktické

Traffic Education in Practical Elementary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na výuku dopravní výchovy žáků 2. stupně základní školy praktické. V teoretické části jsou uvedeny cíle dopravní výchovy, didaktické zásady a výukové metody, které jsou využity v projektovém vyučování. Dále se zabývám i problematikou vřazení dopravní výchovy do jednotlivých vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu, jako je např. „Člověk a zdraví“, „Člověk a svět …více
Abstract:
The diploma work is aimed to teaching of Traffic Education in the Practical Elementary school for pupils of the 2nd grade. In the theoretical part the objects of the traffic education, didactic principles and educational methods used in the project education are described. Then I’m concerned with the problems how to insert the traffic education into particular educational parts of the school educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta