Martina PÁNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. v systému péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Children's Center of South Bohemia, o.p.s. in the system of care for abused and neglected children
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá dětmi se syndromem CAN. Následkem špatné rodičovské péče děti musely být umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mým cílem je vyzdvihnout roli Dětského centra Jihočeského kraje jako subjektu v péči o ohrožené dítě. V teoretické části se zabývám rodinami, které mají problémy s výchovou a péčí o své děti. Popisuji, co je syndrom zanedbaného, týraného a …více
Abstract:
My thesis is about children with CAN syndrome. Result of bad parenting children had to be placed in a facility for children requiring immediate assistance. My goal is to highlight the role of the Children's Center South Bohemian region as a subject in the care of the child at risk. The theoretical part deals with families who have problems with education and care for their children. I describe what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNÍKOVÁ, Martina. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. v systému péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ppcfmt ppcfmt/2
1. 4. 2017
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.