Martina PÁNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. v systému péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Children's Center of South Bohemia, o.p.s. in the system of care for abused and neglected children
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá dětmi se syndromem CAN. Následkem špatné rodičovské péče děti musely být umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mým cílem je vyzdvihnout roli Dětského centra Jihočeského kraje jako subjektu v péči o ohrožené dítě. V teoretické části se zabývám rodinami, které mají problémy s výchovou a péčí o své děti. Popisuji, co je syndrom zanedbaného, týraného a …more
Abstract:
My thesis is about children with CAN syndrome. Result of bad parenting children had to be placed in a facility for children requiring immediate assistance. My goal is to highlight the role of the Children's Center South Bohemian region as a subject in the care of the child at risk. The theoretical part deals with families who have problems with education and care for their children. I describe what …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁNÍKOVÁ, Martina. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. v systému péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ppcfmt ppcfmt/2
1/4/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.