Ing. Bc. Tomáš Doseděl

Diplomová práce

Ekonomická návratnost vzdělání v České republice

Economic returns to higher education in the Czech republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá ekonomickou i neekonomickou návratností vyššího vzdělání v České republice. Nejprve jsou na pozadí masivní expanze českého vzdělávacího systému představeny dvě teorie, které reflektují vývoj návratnosti vzdělání. Teorie IC předpokládá inflaci vzdělávacích osvědčení z důvodu vyššího počtu vzdělaných osob na trhu práce, zatímco teorie SBTC usuzuje, že vzhledem k …více
Abstract:
This diploma thesis deals with economic and non-economic return to higher education in Czech Republic. First, two theories dealing with the return to education regarding the massive expansion which Czech educational system experienced in the last years, are being introduced. The IC theory expects inflation of educational credentials due to higher share of university educated workers on the labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií