Bc. Denisa Krakowczyková

Diplomová práce

Monitorování pooperační bolesti a analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kloubů dolních končetin

Monitoring postoperative pain and analgesia in patients undergoing total arthroplasty of lower limbs
Anotace:
Diplomová práce na téma ,,Monitorování pooperačních bolestí a analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kloubů dolních končetin“ je zaměřena na sledování intenzity pooperační bolesti a farmakologické analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kyčelního a kolenního kloubu v 0., 1. a 2. pooperačním dni. Teoretická část práce obsahuje informace o bolesti, její diagnostice a metodách měření …více
Abstract:
Thesis on,, Monitoring postoperative pain and analgesia in patients undergoing total endopresthesis of lower extremity joints "is aimed at monitoring the intensity of postoperative pain and pharmacological analgesia in patients undergoing of total endoprestesis hip and knee at 0, 1 and 2 postoperative day. The theoretical part contains information about pain, its diagnosis and measurement methods. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma