Monika Krištofčáková

Bakalářská práce

KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY

Konkurenceschopnosť Filipín na trhu cestovného ruchu Českej republiky
Anotace:
Tato bakalářská práce poskytuje pohled na konkurenceschopnost Filipín na českém trhu cestovního ruchu. Práce popisuje Filipínskou republiku, její polohu, obyvatelstvo, klima, ekonomiku a další charakteristiku. Dále je rozebírána problematika její konkurenceschopnosti a to ve srovnání s Thajskem a Vietnamem. Porovnání probíhá na základě vybraných faktorů, které by mohly být rozhodující při výběru destinace …více
Abstract:
This bachelor thesis provides a view of the competitiveness of the Philippines on the Czech tourism market. The thesis describes Republic of the Philippines, its location, population, climate, economy and other characteristics. The issue of its competitiveness is discussed in a comparison with Thailand and Vietnam. The comparison is based on selected factors that could be decisive when choosing a destination …více
Abstract:
Táto bakalárska práca poskytuje pohľad na konkurencieschopnosť Filipín na českom trhu cestovného ruchu. Práca popisuje Filipínsku republiku, jej polohu, obyvateľstvo, klímu, ekonomiku a ďalšiu charakteristiku. Ďalej je rozoberaná problematika jej konkurencieschopnosti a to v porovnaní s Thajskom a Vietnamom. Porovnanie prebieha na základe vybraných faktorov, ktoré by mohli byť rozhodujúce pri výbere …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Kateřina Němečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/76662