Theses 

Ochutnávky v supermarketech a hypermarketech jako forma podpory prodeje – Mgr. Lucie LIPOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie LIPOVSKÁ

Bakalářská práce

Ochutnávky v supermarketech a hypermarketech jako forma podpory prodeje

Tasting in hypermarkets and supermarkets as the form of sales promotion

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na ochutnávky v hypermarketech a supermar-ketech jako formu podpory prodeje. Zabývá se a osvětluje teorii marketingových komuni-kací, které popisuje jako kroky předcházející ochutnávce. Dále se zabývá analýzou růz-ných forem podpory prodeje a zhodnocením těchto forem a ochutnávky samotné. V práci je podrobně rozveden příklad konkrétní ochutnávky, jehož analýza podává obrázek o efektivitě ochutnávek.

Abstract: In my graduation work I examine the questions of tasting in hypermarkets and su-permarkets as the form of sales promotion. I analysis various types of sales promotion. The subject of this thesis is to evaluate these forms of sales promotion. Analysis of con-crete tasting shows picture about its efficiency.

Klíčová slova: ochutnávka, integrovaná marketingová komunikace, sales promotion, event, nákupní chování, customizovaný přístup, loajalita, direct marketing, multisenzorický branding, merchandising, efektivita, diskont, private labels, zadavatel, agentura.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2006
  • Identifikátor: 2632

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=2632 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

LIPOVSKÁ, Lucie. Ochutnávky v supermarketech a hypermarketech jako forma podpory prodeje. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:57, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz