Bc. Jan Čermák, DiS.

Bachelor's thesis

Současné formáty pro záznam videa

Current Formats for Recording Video
Abstract:
Tato práce v první části popisuje historii filmu od objevu camery obscury, optických hraček až do vynálezu digitální kamery. Ve druhé části jsou popsány formáty pro záznam videa, komprese videa, kodeky a kontejnery. Třetí část této práce je zaměřena na rozlišení obrazu, 3D obraz a televizní normy. V poslední části jsou popsány způsoby šíření videa, zejména televizní vysílání.
Abstract:
This thesis describes in first part history of film since the discovery of the camera obscura, optical toys until the invention of digital video camera. In second part are description formats for video recording, video compression, codecs and containers. The third part of this thesis is focused on image resolution, 3D image and TV standards. In last part are describes methods of video distributing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 3. 2012
  • Supervisor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.
  • Reader: Ing. Tomáš Melichárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.