BcA. Jakub Votýpka

Diplomová práce

Z filmu do televize: transformace klasických žánrových snímků v televizní seriály a možnosti uplatnění zahraničních postupů v kontextu domácí filmové a televizní tvorby

From the movies to the TV: transformation of classic genre pictures into the TV series and the possibilities of using foreign methods in the context of domestic film and TV production
Anotace:
Práce pojednává o současném fenoménu převodu filmů do seriálových adaptací. Na základě tří analýz je ukázáno, jakým způsobem tvůrci přistupují k jednotlivým seriálům.
Abstract:
The thesis discusses recent phenomenenon of transforming movies into the TV series. In the analysis of three TV series we'll see how are the authors approaching these series.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Jan Gogola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/xz8q6/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Práce na příbuzné téma