Martin Lonský

Diplomová práce

Webový editor pro podporu víceuživatelské online práce

Web Based Editor Supporting Online-multiuser Cooperation
Anotace:
V diplomové práci se zabývám problematikou přístupu k souborům pomocí webového rozhraní. Toto webové rozhraní umožňuje jednoduchou správu souborů a jejich víceuživatelskou editaci v reálném čase. Výsledkem je real-time víceuživatelský editor, zobrazující editovaný soubor se zvýrazněnou syntaxí podle jeho typu, reagující na události jiných uživatelů nebo dalších otevřených oken tak, aby byli všichni …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of access to files through the web interface. This web interface allows you to manage files easily with real-time mlti-user cooperation. The result is editor with syntax highlighting according to its type reacting to events other users or windows. All users are synchronized. One part of the editor is online chat that uses the currently opened file as chatroom. I took …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Radoslav Fasuga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.