Hana Papáčková

Bakalářská práce

Maastrichtská fiskální kritéria, jejich vznik a problémy plnění v EU

The Maastricht fiscal criteria, their formation and problems of fulfulment by countries of the Europen Union
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis maastrichtských kritérií a analýzu časových řad v letech 1995 až 2015. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola popisuje jednotlivá maastrichtská kritéria a zároveň je zde uvedena analýza časových řad ve vybraných členských státech Evropské unie (Belgie, Česká republika, Itálie, Irsko, Německo a Řecko) fiskálního kritéria udržitelnosti veřejných financí …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the description of the Maastricht criteria, and an analysis of the time period between 1995 to 2015. The work is divided into two chapters. The first chapter describes each of the Maastricht criteria and analyzes the fiscal criterion of sustainability of public debt in select EU Member States (Belgium, Czech Republic, Italy, Ireland, Germany and Greece) during this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Vratislav Izák
  • Oponent: Stanislav Klazar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47011