Bc. Kateřina Krejčí

Bakalářská práce

Střední zahradnická škola v Brně - Bohunicích v kontextu české architektury počátku 20. století

The secondary gardening school in Brno-Bohunice in the context of czech architecture in the early 20th century
Anotace:
Práce se zabývá Střední zahradnickou školou v Brně-Bohunicích, která byla postavena v roce 1903 na základě plánů Antonína Tebicha, který spolupracoval s Dušanem Jurkovičem. Jurkovič projektoval fasádu budovy a díky nalezení plánů v roce 2011, a tedy potvrzením Jurkovičova autorství, se školní budova zapsala na seznam kulturních památek. Fasáda školy nese lidové prvky, proto se práce věnuje i lidové …více
Abstract:
The thesis deals with the secondary gardening school in Brno-Bohunice, which was built in 1903 on the basis of plans by Antonín Tebich who cooperated with Dušan Jurkovič. Jurkovič designed the facade of the building and thanks to finding plans in 2011, and thus confirming Jurkovič's authorship, the school building entered the list of cultural monuments. The facade of the school carries folk elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia