Bc. Radovan Oprendek

Master's thesis

Rozšíření logistické regrese směrem k nelineárním modelům

Extension of logistics regression toward non-linear models
Abstract:
The aim of this thesis is to examine application characteristics of a logistic regression model and its extension as combination of logistic regressions by a neural network. Models are constructed and compared on two datasets from consumer credit risk assessment environment. Based on specified criteria and given data, the non-linear neural network model prediction performance shows no improvement compared …viac
Abstract:
Cieľom práce je overiť aplikačné charakteristiky modelu logistickej regresie a jej rozšírenia v zmysle skladania logistických regresií pomocou neurónovej siete. Modely sú skonštruované a porovnávané na dvoch dátových súboroch z prostredia odhadu rizika spotrebiteľských úverov. Z hľadiska stanovených kritérií a na daných dátach nemožno povedať, že by nelineárny model neurónovej siete dosahoval presnejšie …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Mathematics - Economics