Jaroslav Brzák

Diplomová práce

Kriminalita dětí mladších patnácti let na Jičínsku

Crime rate of children under the age of 15 in the Jičín region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kriminalitu dětí mladších patnácti let na Jičínsku. Teoretická část práce vymezuje podstatné pojmy vztahující se k této problematice. Zmíněna je zde i trestní odpovědnost dětí mladších patnácti leta související legislativa řešící tuto problematiku. Podrobně pak popisuje vnitřní a vnější kriminogenní faktory jako příčiny vzniku kriminálního chování. Zaměřuje sena vliv …více
Abstract:
This thesis focuses on crime rate of children under the age of 15 in the Jičínregion. The theoretical part of this diploma work specifies the basic terms related tothese questions. There is also mentioned criminal responsibility of children under theage of 15 and related legislature solving these problems. Internal and externalcriminological elements causing criminal behaviour are described there in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM211

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2010
  • Vedoucí: Daniela Květenská
  • Oponent: Václav Škop

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika