David Balcárek

Diplomová práce

Využití HPC při srovnání algoritmů pro výpočet vývoje tématu

Using HPC for Comparison Algorithms for Topical Development Computing
Anotace:
V dnešním světě Internetu existují velké kolekce textových dokumentů a je nutné v nich efektivně vyhledávat. Pro zvětšení počtu relevantních souborů a snížení počtu nerelevantních souborů při odpovědi na dotaz, musíme použít jiný přístup pro zjištění vývoje tématu. Jako vhodné řešení se jeví využití Fiedlerova vektoru, jenž lze využít i mimo DIS. A to tam, kde je potřeba vypočítat aproximativní Fiedlerův …více
Abstract:
In this world of the Internet there exists huge collections of the text documents and it is necessary to effectively make search in them. We have to use another approach to find topic development, because we would like increase number of the relevant files and decrease number of the irrelevant files in response to a query. A proper solution would be using Fiedler vector, which has a wide using. Example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 8. 2012
  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Pavla Dráždilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma