Bc. Lenka HAVLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Mutagenita flavonoidních látek

Mutagenicity of flavonoid substances
Abstract:
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit mutagenitu dvou flavonoidních látek ? isoquecitrinu a rutinu. Obě látky se vyznačují antioxidačními vlastnostmi. Pro využití těchto vlastností je nezbytné ověřit, zda se současně nevyznačují také mutagenitou. Testování mutagenity bylo provedeno pomocí Amesova testu, při němž byly využity bakteriální indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 (detekce posunových …more
Abstract:
The aims of bachelor thesis is detection of mutagenicity of two flavonoid compounds- isoquecitrin and rutin. Both compounds are characterized by antioxidant properties. To use these features, it is necessary to verify that currently do not offer the mutagenicity. Mutagenicity testing was carried out by Ames test in which there were used bacterial indicator strains of Salmonella typhimurium His- TA98 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010
Accessible from:: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍKOVÁ, Lenka. Mutagenita flavonoidních látek. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta