Bc. Dušan Tuček

Diplomová práce

Vliv liberalizace na nákladní železniční dopravu na Slovensku

Effect of liberalisation on rail freight transport in Slovakia
Abstract:
The diploma work is focused on the observation and evaluation of the effects of liberalization measures on rail freight market in Slovakia, particularly in the period 2007 – 2013. Even before that period was an infrastructure manager vertically separated from transport services. Subsequently, in the rail freight transport sector occurred several changes reflecting the ongoing reform of European rail …více
Abstract:
Práca je zameraná na pozorovanie a vyhodnotenie vplyvov liberalizačných opatrení na trh nákladnej železničnej dopravy na Slovensku najmä v období rokov 2007 – 2013. Už pred týmto obdobím došlo k vertikálnej separácii poskytovania dopravných služieb od manažéra infraštruktúry. Následne sa v sektore nákladnej železničnej dopravy udiali viaceré zmeny odzrkadľujúce prebiehajúcu reformu celoeurópskeho železničného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma