Jana MARKOVÁ

Bakalářská práce

Změny posturální stability a možnosti jejího tréninku u seniorské populace

Changes in postural stability and it's training options in older adults
Anotace:
Tato bakalářská práce rešeršní formou podává informace související se změnami v řízení posturální stability, které vznikají následkem stárnutí organismu, jejich hodnocením a tréninkem. V této práce jsou představeny jednotlivé systémy podílející se na udržování posturální stability člověka, dále jsou uváděné fyziologické změny, které stáří doprovází. V další části jsou představené základní postupy hodnocení …více
Abstract:
The presented bachelor thesis, based on backround research, deals with the changes in the management of postural stability due to the aging og organism, their assessment and training. In the thesis the various systems part in sustaining postural stability of man are dicribed and the phyiological changes accompanying the aging process mentioned. In the next part, the main methods of assessment of postural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Elisa Isabel Doleželová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Jana. Změny posturální stability a možnosti jejího tréninku u seniorské populace. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ppzik8 ppzik8/2
30. 4. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 4. 2021
Marklová, E.
1. 5. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.