Theses 

Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů – Bc. Kateřina Langrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Bc. Kateřina Langrová

Diplomová práce

Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů

Prevention of risks connected with the use of electrosurgical devices

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou elektrochirurgie, která je nejpoužívanější chirurgickou technikou v současné operativě. Teoretická část diplomové práce se věnuje využívání elektrochirurgie v praxi, rizikům s ní spojených a preventivním opatřením pro její bezpečné používání. Průzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Hlavním cílem bylo zjistit dodržování doporučených postupů pro bezpečnou práci s elektrochirurgickými přístroji. Praktickým výstupem této práce byla tvorba návrhu auditního listu.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of electrosurgery which is the most used surgical technique in a contemporary surgery. The theoretical part of the thesis is dedicated to the use of the electrosurgery in practice, risks connected with it and precautionary measures for its safe use. The research was carried out within an internal observation and semistructured interviews. The main aim was to explore observance of recommended procedures for safe work with the electrosurgical devices. The practical output of this thesis was production of a proposal of an audit sheet.

Klíčová slova: elektrochirurgické přístroje, rizika, prevence rizik, bezpečnostní opatření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37768 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Langrová, Kateřina. Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz