Bc. Kateřina Langrová

Master's thesis

Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů

Prevention of risks connected with the use of electrosurgical devices
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou elektrochirurgie, která je nejpoužívanější chirurgickou technikou v současné operativě. Teoretická část diplomové práce se věnuje využívání elektrochirurgie v praxi, rizikům s ní spojených a preventivním opatřením pro její bezpečné používání. Průzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Hlavním …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of electrosurgery which is the most used surgical technique in a contemporary surgery. The theoretical part of the thesis is dedicated to the use of the electrosurgery in practice, risks connected with it and precautionary measures for its safe use. The research was carried out within an internal observation and semistructured interviews. The main aim was to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Langrová, Kateřina. Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií