Bc. Kateřina Langrová

Master's thesis

Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů

Prevention of risks connected with the use of electrosurgical devices
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou elektrochirurgie, která je nejpoužívanější chirurgickou technikou v současné operativě. Teoretická část diplomové práce se věnuje využívání elektrochirurgie v praxi, rizikům s ní spojených a preventivním opatřením pro její bezpečné používání. Průzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Hlavním …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of electrosurgery which is the most used surgical technique in a contemporary surgery. The theoretical part of the thesis is dedicated to the use of the electrosurgery in practice, risks connected with it and precautionary measures for its safe use. The research was carried out within an internal observation and semistructured interviews. The main aim was to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Langrová, Kateřina. Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií