Jakub Hrivík

Diplomová práce

Daň z finančních transakcí v Evropské unii

Financial Transaction Tax in the European Union
Anotace:
Diplomová práca prezentuje súčasný prístup Európskej únie k daňovej politike v súvislosti s nedávnou celosvetovou finančnou krízou. V úvodnej časti vysvetľuje pojmy ako daňová koordinácia, daňová harmonizácia a daňová konkurencia. Následne popisuje štruktúry Európskej únie, náplň práce jednotlivých inštitúcií a ich postavenie v legislatívnom procese. Ďalšia časť je venovaná zdôvodneniu zdanenia finančného …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with current approach of The European Union towards the tax policy in light of the recent financial crisis. In its inicial sections the thesis introduces concepts of tax coordination, tax harmonization and tax competition. The following portion describes the structures of the European Union, characteristics of individual institutions and their tasks and roles in the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Široký
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně