Jakub Hrivík

Master's thesis

Daň z finančních transakcí v Evropské unii

Financial Transaction Tax in the European Union
Abstract:
Diplomová práca prezentuje súčasný prístup Európskej únie k daňovej politike v súvislosti s nedávnou celosvetovou finančnou krízou. V úvodnej časti vysvetľuje pojmy ako daňová koordinácia, daňová harmonizácia a daňová konkurencia. Následne popisuje štruktúry Európskej únie, náplň práce jednotlivých inštitúcií a ich postavenie v legislatívnom procese. Ďalšia časť je venovaná zdôvodneniu zdanenia finančného …more
Abstract:
The Diploma thesis deals with current approach of The European Union towards the tax policy in light of the recent financial crisis. In its inicial sections the thesis introduces concepts of tax coordination, tax harmonization and tax competition. The following portion describes the structures of the European Union, characteristics of individual institutions and their tasks and roles in the legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Jan Široký
  • Reader: Radka Havlová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava