Lucie ČÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Omezení volebního práva

Limitation of voting rights
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možným omezením výkonu volebního práva aktivního i pasivního. Nejprve, ale vysvětluje samotný pojem volebního práva. Přibližuje čtenáři principy, na kterých je založeno. Nedílnou součástí je i kapitola týkající se pramenů, které jsou nejen vnitrostátní, ale i unijní a mezinárodní. Za přispění judikatury jsou uvedeny jednotlivé případy, kdy je toho právo, které je garantováno …více
Abstract:
The Bachelor's Work deals with possible restrictions on the exercise of the right to vote both active and passive. First, but explains the very concept of the right to vote. It brings the reader closer to the principles on which it is based. The chapter on sources that are not only national, but also EU and international is also an integral part. With the contribution of case law, individual cases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÍŽOVÁ, Lucie. Omezení volebního práva. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pq1w9c pq1w9c/2
5. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.