Vojtěch Košák

Diplomová práce

Vytvoření metodiky řízení internetového obchodu - principy, role, nástroje pro řízení eshopu

Creating methodology of eshop management - principles, roles, tools for eshop management
Anotace:
Práce je zaměřena na internetové obchodování a internetové obchody. Cílem této práce je vytvoření metodiky řízení internetového obchodu a charakteristika specifik internetového obchodování v České republice. Práce metodikou definuje interní faktory v organizaci, principy, praktiky, činnosti, role a nástroje pro řízení internetového obchodu Pro vytvoření metodiky je použita kategorizace a struktura …více
Abstract:
The thesis is focused on e-commerce and online shops. The aim of this thesis is creating a methodology of online shop management and specific characteristics of electronic commerce in the Czech Republic. The thesis defines the internal factors by methodology in the organization, principles, practices, activities, roles and tools for online shop management. For creating the methodology is used the categorization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2014
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Jiří Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36129