Bc. Veronika Holcová

Diplomová práce

Zřízení vlastního vozového parku ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s.

Setting up our own Fleet in the BENEŠ a LÁT Company
Anotace:
Práce je věnována obnově a rozšíření vozového parku ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Popisuje základní možnosti financování vozového parku a dále je zaměřena na analýzu současné situace ve společnosti. V práci je uveden i návrh obnovy a rozšíření vozového parku a v poslední části jsou navrhované varianty zhodnoceny.
Abstract:
The work deals with renewing and expansion of the vehicle fleet in the BENEŠ a LÁT Company. This work describes the basic options of financing the fleet and is focused on analyzing the current situation in the company. The work includes a project for the renewing and the expansion of the vehicle fleet and in the last part are the proposed variants evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holcová, Veronika. Zřízení vlastního vozového parku ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika