Jana Měsíčková

Diplomová práce

Azylové domy pro lidi bez přístřeší

Asylum houses for homeless people
Anotace:
Příjmení a jméno: Trávníková Jana Katedra: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Název práce: Azylové domy pro lidi bez přístřeší Vedoucí práce: PhDr. Jan Králík Počet stran: 76 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 4 Počet pramenů: 17 Rok obhajoby: 2007 RESUMÉ Diplomová práce je zaměřena na činnost azylových domů a na problematiku …více
Abstract:
Surname and name: Trávníková Jana Department: Department of education with School - wide activity Palacky University in Olomouc Name of work: Asylum houses for homeless people Diploma work supervisor: PhDr. Jan Králík Number of pages: 76 Number of attachments:1 Number of bibliograpthy:4 Number of sources, references:17 Year of advocacy RESUMÉ The thesis is based on activities of asylum houses and on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 8. 2007
 • Vedoucí: Jan Králík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 6. 2007 dostupné: světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pq8feo pq8feo/2
8. 12. 2008
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
26. 2. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.