Theses 

Historie a vývoj psychomotoriky v ČR její srovnání v rámci Evropského fóra psychomotoriky a užití v jiných zemích EU – Mgr. Barbora Mlčochová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Barbora Mlčochová

Diplomová práce

Historie a vývoj psychomotoriky v ČR její srovnání v rámci Evropského fóra psychomotoriky a užití v jiných zemích EU

History and psychomotricity development in the ČR comparison with the European Forum of Psychomotricity and its use in other countries of the EU

Anotace: Teoreticko - didaktická diplomová práce se zabývá psychomotorikou, její historií a vývojem v České republice a také v zemích Evropské Fóra Psychomotoriky. V teoretické části jsme tedy přeložili, objasnili a poskytli tyto informace. Pro didktickou část jsme vytvořili psychomotorickou lekci, kterou jsme aplikovali na 4 vybrané věkové kategorie a metodou pozorování a dotazování jsme zjistili, jak je psychomotorika pro tyto skupiny známá a jak na ně zároveň působí.

Abstract: Theoretical - didactic thesis deals with the psychomotricity, the history and development in the Czech Republic and also in the European Forum of psychomotricity. In the theoretical part, we translated, clarified and provided this information. For the didactic part we created, and applied the psychomotricity session for 4 selected ages` group. By observation and questioning, we found how is the psychomotricity known for these groups and which kind of effect it has.

Klíčová slova: Psychomotorika, Evropské Fórum psychomotoriky, tělesná výchova, vývoj osobnosti, předškolní věk, mladší školní věk, adolescence, stáří, jemná motorika, historie, History, Development, Psychomotricity, The Europien Forum of Psychomotricity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Jonášová
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz