Mgr. Kateřina KOLÍNSKÁ

Bachelor's thesis

Děti a reklama na hračky

Toys advertising and children
Anotácia:
Tato bakalářská práce se snaží popsat a přiblížit dětského spotřebitele ve vztahu k jeho potřebám a motivacím v segmentu hraček v konfrontaci s názory a požadavky rodičů na toto tržní zboží. Hledá odpověď na to, zda má reklama vliv na přání a potřeby dítěte a jak jsou tato přání naplněna. V teoretické části hledá východiska týkající se vlivu a porozumění reklamě dětským příjemcem. V praktické části …viac
Abstract:
This bachelor work describes and approaches a child consumer in relation to his needs and wishes confronting opinions and demands of his parents. It searches for the answers on the questions: Doeas the advertising influence children´s wishes? If it does, how are these wishes fulfilled? I focuse on data refering to the children´s understanding of advertising and the influence advertising has on children …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007
Identifikátor: 4811

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedúci: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÍNSKÁ, Kateřina. Děti a reklama na hračky. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and communication studies / Marketing communications

Práce na příbuzné téma

Všechny práce