Bc. Lucie Strýčková

Bakalářská práce

Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin

The climbing as a specific lifestyle of different social groups
Anotace:
Bakalářská práce „Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin“ se zabývá lezením jako volnočasovou aktivitou, životním stylem, lezci jako specifickou sociální skupinou. Hlavním cílem je zmapování tohoto sportu jako volnočasové aktivity, jeho proměny v životní styl a také to, jakým způsobem se tento životní styl projevuje. Dílčím cílem je zmapování hodnotové orientace vyznavačů tohoto …více
Abstract:
The thesis, “Climbing as a specific lifestyle of specific social group” deals with climbing as a leisure activity, as lifestyle, and with climbers as a specific social group. The main objective is to map this sport as leisure activities and its transformation into a lifestyle and how this lifestyle shows. Partial aim is to map the value orientation of fans of this sport and find out if these people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fajkusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta