Mgr. Martina Götzová

Bakalářská práce

Pardubice v přechodu k demokracii

Transition to Democracy in Pardubice
Anotace:
Cílem této práce je zmapování období přechodu k demokracii na komunální úrovni ve městě Pardubice a určení jeho charakteru. Autorka nejprve popisuje systém fungování národních výborů s přímou aplikací na Městský národní výbor Pardubice. Dále se zabývá polistopadovými změnami v postavení obcí a měst. Sledované období je zakončeno svobodnými komunálními volbami 1990, jejichž výsledky dokonaný přechod …více
Abstract:
This work describes the transition to democracy at the local level in Pardubice. To find the changes associated with this period, the author first describes the system of national committees with direct application to the Municipal National Committee in Pardubice. It also deals with changes after the Velvet Revolution in the status of municipalities and cities. The period is completed by free municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií