Bc. Ludmila Kurdíková

Master's thesis

Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera

Environmental degradation of construction material from Minorite monastery
Abstract:
V práci jsou shrnuty výsledky studia stavebních materiálů Minoritského kláštera, je stanovena provenience zdrojových lokalit. Analyzovány byly příčiny a dopady degradačních faktorů na stavební kámen exponovaný v historickém objektu i na přírodní lokalitě. Byla stanovena parageneze eflorescentů a na jejím základě posouzena chemická degradace studovaných materiálů. Spodní voda se významně podílí na degradačních …more
Abstract:
The thesis contains summarized results of building materials research of Minorite monastery and source localities provenance is determined there too. Causes and impacts of degradation factors on building stone exposed in the historical building and in its original natural locality were analyzed too. Efflorescents paragenesis has been determined and on its basis a chemical degradation of studied materials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta